Actueel

Uit de Nieuwsbrief

“OVER DE TOONBANK”

Van juni tot september zal in het Streekmuseum onder de titel “Over de Toonbank”   de tentoonstelling worden gehouden over de verdwenen winkels in het oude Krimpen.  Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt er ook een uitgebreid boekwerk met per winkel een korte beschrijving met foto’s.

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw vormde in Krimpen aan den IJssel  (het kruispunt Lekdijk/Poldersedijk/ IJsseldijk/Veerdam)  het hart van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Hier zetelden niet alleen het veer naar Capelle en het Raadhuis maar waren ook vele winkels gehuisvest, zoals de kruidenierswinkel van Jan Doe, bakker Rook, slagerij Van Dam, de manufacturenwinkel van de gebroeders Van Vliet, drogisterij A. Groeneveld en de Reiwa. Daarnaast waren er vele winkels gevestigd in o.m. de Tuinstraat en de Waalstraat, de Kort-landstraat en omgeving, en het Boveneind.

Op basis van een groot aantal interviews met (de kinderen van) de winkeliers van toen wordt de geschiedenis beschreven van zo’n 170 winkels. Het beslaat grofweg de periode van eind negentiende eeuw tot de jaren zestig van de vorige eeuw. Met de komst van de Algerabrug breidde Krimpen toen enorm uit en werd het centrum verplaatst van ’t Enge naar het Raadhuisplein. Het patroon van de eer vele buurtwinkels verdween toen heel snel.
De tentoonstelling wordt op 1 juni a.s. om 13.00 uur geopend door burgemeester M.W. Vroom. 


Onlangs verscheen een boekje over de ‘Goudse Boot’. Boeiende geschiedenis en indertijd een reismogelijkheid van jewelste. Ook de aansluitingen op diensten die naar elders gingen worden vermeld.


Te bestellen voor euro 9,50 via de schrijver Han Boevé
Adres: Karel Doormanlaan 23, 2831 AJ Gouderak,  tel. 0182374147,
email:  boeve357@kpnmail.nl