Actueel

Uit de Nieuwsbrief

Van zaterdag 2 juni t/m zaterdag 1 september vindt in   Streekmuseum Krimpenerwaard de tentoonstelling plaats over het wel en wee van de middenstand in vroege tijden.

Toen Krimpen aan den IJssel nog een bescheiden dijkdorp was met enkele duizenden inwoners telde het verhoudingsgewijs veel winkels, zo’n 170.

Tot de jaren ‘60 van de vorige eeuw vormde ‘t Enge, het kruispunt Lekdijk/Poldersedijk/IJsseldijk/Veerdam, het hart van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Daarnaast waren er vele winkels gevestigd in o.m. de Tuinstraat en Waalstraat, de Kortlandstraat en omgeving, en het Boveneind.

Groenteboer, slager, kruidenier, melkboer, bakker, ze kwamen allemaal nog langs de deur. Er waren kolenboeren, waterstokers, slagers slachtten nog bij hun zaak. Zaken die voor de jongere generaties volstrekt onbekend zijn. Om een goed beeld te krijgen van wat er leefde onder de Krimpense middenstand in die “goeie ouwe tijd” hebben we met een groep enthousiaste mensen 107 mensen geïnterviewd, winkeliers, hun echtgenotes, broers, zussen, (klein)dochters en (klein)-zoons, voormalige werknemers en klanten. Aanvullend is er onderzoek gedaan in het Kadaster en in gegevens over vergunningen, burgerlijke stand e.a.

Het resultaat van dit alles is op de tentoonstelling te zien, voorzien van vele foto’s vaak beschikbaar gesteld door de families van de (vroegere) winkeliers.

Kruidenier Van Jeveren komt terug in het “beeldmerk” van deze tentoonstelling.    

zie ook onder Publicaties HKK

 


Onlangs verscheen een boekje over de ‘Goudse Boot’. Boeiende geschiedenis en indertijd een reismogelijkheid van jewelste. Ook de aansluitingen op diensten die naar elders gingen worden vermeld.

 

Te bestellen voor euro 9,50 via de schrijver Han Boevé
Adres: Karel Doormanlaan 23, 2831 AJ Gouderak,  tel. 0182374147,
email:  boeve357@kpnmail.nl